سمینار باز آموزی اشنأیی با جنبه‌های مختلف تشخیصی و درمانی بیماری‌های ستون فقرات / دانشگاه علوم پزشکی‌ ارومیه 

۱۴ آذر, ۱۳۹۷/توسط مشاور

برگزاری همایش علمی‌ مشکلات شغلی‌ ناشی‌ از کار در ستون فقرات، تشخیص و درمان آنها – تهران – وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی

۱۴ آذر, ۱۳۹۷/توسط مشاور

درمان دیسک بدون جراحی با استفاده از دیسکوژل

۱۹ بهمن, ۱۳۹۶/توسط مشاور

هر آنچه در مورد تزریق دیسکوژل باید بدانید

۱۹ بهمن, ۱۳۹۶/توسط مشاور

ورکشاپ های نخصصی و فوق تخصصی در زمینه دیسکوژل

۴ بهمن, ۱۳۹۶/توسط مشاور

اولین ورکشاپ آشنائی با دیسکوژل و روش درمان با آن به متخصصین با حضور پروفسور ژاک ترون فرانسوی

۲۹ دی, ۱۳۹۶/توسط مشاور

درمان دیسک کمر بدون جراحی با استفاده از دیسکوژل/مصاحبه

۲۹ دی, ۱۳۹۶/توسط مشاور

اولین ورکشاپ آشنائی با دیسکوژل و آموزش روش درمان با آن به متخصصین با حضور پروفسور ژاک ترون فرانسوی

۲۹ دی, ۱۳۹۶/توسط مشاور

ورکشاپ های آشنائی با دیسکوژل در شهرها و مراکز مختلف آموزشی و درمانی کشور با حضور متخصصین برجسته ی داخلی و خارجی این روش نوین

۲۹ دی, ۱۳۹۶/توسط مشاور

اطاق عمل و تزریق دیسکوژل

۲۹ دی, ۱۳۹۶/توسط مشاور

ورکشاپ های آشنائی با دیسکوژل با حضور پروفسور ژاک ترون مبتکر این شیوه نوین درمان دیسک

۲۹ دی, ۱۳۹۶/توسط مشاور

ورکشاپ تئوری و عملی آشنائی با دیسکوژل با حضور مبتکر و خلّاق دیسکوژل پروفسور ژاک ترون

۲۷ دی, ۱۳۹۶/توسط مشاور